Chiếc váy được tạo thành từ sơn trên cơ thể người ngay tại sân khấu

Video

Chiếc váy được tạo thành từ sơn trên cơ thể người ngay tại sân khấu của BELLA HADID tại sàn diễn COPERNI, tạo thành một tác phẩm nghệ thuật quá tuyệt vời. LEHAIS Fashion mời các bạn cũng chiêm ngương nhé!

Hình ảnh

Chiếc váy được tạo thành từ sơn trên cơ thể người ngay tại sân khấu 1

Chiếc váy được tạo thành từ sơn trên cơ thể người ngay tại sân khấu 2

Chiếc váy được tạo thành từ sơn trên cơ thể người ngay tại sân khấu 3

Chiếc váy được tạo thành từ sơn trên cơ thể người ngay tại sân khấu 4

Chiếc váy được tạo thành từ sơn trên cơ thể người ngay tại sân khấu 5