Nhằm đảm bảo quyền lợi của khách hàng, chúng tôi đưa ra chính sách bảo hành tối ưu nhất cho mỗi khách hàng. 

A. QUY ĐỊNH CHUNG
  1. Sản phẩm bảo hành: Đối với những sản phẩm được bảo hành, sẽ có phiếu bảo hành cho sản phẩm đó.
  2. Tiếp nhận bảo hành: Tất cả các sản phẩm bảo hành phải gửi đến bộ phận chăm sóc khách hàng, chúng tôi sẽ tiếp nhận và đưa đến bộ phận kỹ thuật kiểm tra các điều kiện về sản phẩm, trường hợp không đủ điều kiện bảo hành chúng tôi sẽ thông báo đến khách hàng.
  3. Thời gian trả sản phẩm bảo hành cho khách hàng: Thời gian trả sản phẩm tối đa là 10 ngày theo quy định của chúng tôi cam kết.
B. ĐIỀU KIỆN BẢO HÀNH
1. Phiếu bảo hành này có giá trị tại LEHAIS FASHION.
2. Thời hạn bảo hành được tính từ ngày mua, nhưng không được vượt quá ngày so với thời gian ghi trên phiếu. 
3. Trong thời gian bảo hành sản phẩm được sửa miễn phí . 
 
C. CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH
1. Bảo hành về chất lượng màu sắc, mùi thơm là sản phẩm
100% tự nhiên.
2. Bảo hành mùi thơm vĩnh viễn.
3. Bảo hành hạt hư hỏng, thay dây miễn phí (Đối với sản 
phẩm dạng hạt).
4. Không bảo hành sản phẩm do tiếp xúc với hoá chất.
5. Không bảo hành sản phẩm khi không có phiếu bảo hành.
 
CÁCH BẢO QUẢN
1. Không để sản phẩm tiếp xức với nước, xà phòng, hoá chất.
2. Hạn chế sản phẩm đụng nước, để bảo dưỡng sản phẩm 
đẹp và bóng hơn (Đối với sản phẩm dạng hạt).
3. Thời gian 3 đến 5 ngày, dùng vải mềm xoa đều từ 1 đến 2 
phút cho hạt bóng và đẹp hơn (Đối với sản phẩm dạng hạt).
4. Khi đeo vòng đã nhận chủ thì không nên đưa cho người
khác đeo. Để tránh đưa may mắn cho người khác trừ người 
thân (Đối với sản phẩm dạng hạt).